HOME

Last update: 27-12-2023


Hoe het begon . . . .

Voordracht in CvA bijeenkomst

In 1979 kwam in Nederland een aantal bezitters van Ankersteen bouwdozen voor het eerst bij elkaar om informatie uit te wisselen en stenen te ruilen, te kopen en te verkopen. Uit dit informele verband is in 1984 de notarieel vastgelegde vereniging ‘Club van Ankervrienden’ voortgekomen. Momenteel heeft de vereniging ongeveer 240 leden. Een groot deel uit Duitsland en Nederland, voorts Oostenrijk, Zwitserland, Verenigde Staten en zelfs Chili.

Tweemaal per jaar is er een bijeenkomst in Hilversum, bijgewoond door zo’n 50 – 70 leden. En natuurlijk ontmoet je ook de andere leden waarmee je soms al eerder contact had.


Viaduct uit bruggendoos
Viaduct uit bruggendoos GK-BR_1-8 p16

Wat doet de vereniging?

CvA mededelingenblad

De vereniging heeft veel documentatie die verband houdt met de Ankerhobby, bouwvoorbeelden en dergelijke die geraadpleegd kan worden en heeft ook wat origineel Ankermateriaal. Dit alles is voor de leden toegankelijk. Ook organiseert de vereniging exposities en tentoonstellingen of ondersteunt die.

Viermaal per jaar wordt een glossy tijdschrift, het Mededelingenblad (MLB) uitgegeven in het Nederlands, Duits en Engels met artikelen over onze hobby en allerlei verenigingszaken. Een vaste rubriek in het blad is ‘Vraag en Aanbod’ waarin alle leden kosteloos kunnen adverteren. Het blad wordt in gedrukte vorm toegestuurd aan leden in de meeste landen van de EU en Zwitserland, de overige leden krijgen het als pdf.


Verschillende soorten Ankervrienden

Affiche over Ankerstenen

Bij de Club van Ankervrienden zijn grote verzamelaars met vele tienduizenden stenen die soms enorme gebouwen maken. Maar de meeste leden zijn wat bescheidener en hebben met zo’n 3000 - 5000 stenen al de keuze uit een zeer groot aantal interessante en soms indrukwekkende gebouwen. En beginnende Ankervrienden kunnen met een paar honderd stenen ook al talrijke charmante gebouwtjes maken.

    Er zijn bijna net zoveel soorten Ankervrienden als er Ankerstenen zijn.
  1. Je hebt er industriële archeologen onder, die alles van de geschiedenis van de Ankerfabrieken van Richter weten en die nog steeds vondsten doen over tot dusverre onbekende bouwdozen, steenvormen en bouwontwerpen.
Ankerfabriek in Rudolstadt
De Ankerfabriek in Rudolstadt
  1. Je hebt verzamelaars die alles wat met Anker of Richter te maken heeft, verzamelen, inclusief andere producten van de fabriek, van cacaoblikken tot puzzeltjes, van medicijnflesjes tot speeldozen, maar ook oude prijslijsten en zeldzame inpakvoorbeelden.
  2. Er zijn Ankervrienden die replica's maken van stenen waaraan een tekort is. Anderen gaan nog verder: zij ontwerpen totaal nieuwe steenvormen als zij die nodig hebben om een bouwstijl of een bepaald gebouw zo volmaakt mogelijk na te bootsen.
  3. Ook heb je de bouwers, die zelf nieuwe ontwerpen maken en deze aan anderen ter beschikking stellen. De commissie Baukunst im Kleinen (BiK) heeft al veel eigen ontwerpen van Ankervrienden bewerkt in goed toegankelijke vorm. Die worden door proefbouwen geverifieerd en daarna in druk tegen kostprijs aan de leden verkocht.

Bestuur en redactie MLB

cartoon CvA bestuur

Voorzitter: Wim Lely, cwlely@telfort.nl
Vice-voorzitter, beheerder CvA-archief en bibliotheek: Ad van Selms, archief@clubvanankervrienden.nl
Eerste secretaris: Willem Lunsingh Scheurleer, wscheurleer@hetnet.nl
Ledensecretaris Reijnold van der Poel, info@clubvanankervrienden.nl
Penningmeester: Karel Schonebaum, geld@clubvanankervrienden.nl
Bestuurslid ICT: Fred Hartjes, f.hartjes@kpnmail.nl

Redacteur MLB: Frans Hendrikx, mlb@clubvanankervrienden.nl
Redactionele ondersteuning Duitsland: René Schmudlach, reneschmudlach@web.de
Redactionele ondersteuning USA: Andrew Lucas, alucas@rsu21.net


Kasteel in aanbouw
Logo CvA

Lid worden?

Het lidmaatschap van de Club van Ankervrienden kost 45 € per jaar voor de EU landen en Zwitserland, inclusief vier keer per jaar de ontvangst van het gedrukte MLB. Voor de Verenigde Staten en andere landen buiten Europa is de contributie 25 € per jaar, zij ontvangen het MLB digitaal.

U kunt zich opgeven bij de ledensecretaris. Voor alle duidelijkheid, je hoeft daarvoor (nog) geen stenen te bezitten. Om een beetje een idee van de vereniging te krijgen kun je eenmalig vrijblijvend als niet-lid een bijeenkomst bijwonen – je mag dan alleen niet bieden op de veiling.


Doos NF18A
Deze doos (NF18A), compleet gepakt volgens het inpakvoorbeeld, met goede kwaliteit stenen, is interessant voor de leden

Ankermateriaal

Heeft u thuis nog dozen met Ankerstenen, metaaldelen of boekjes en wilt U er wat over te weten komen stuur dan een paar duidelijke foto’s naar de vereniging.