Bouwen met Ankerstenen is een fascinerende hobby omdat je met echte stenen in miniatuur kastelen, kerken en villa's kunt nabouwen.

Ankerstenen werden van ongeveer 1880 tot 1963 vervaardigd door Dr. Richter’s Anker-steenbouwdozenfabriek in Rudolstadt, en sinds enkele jaren worden ze opnieuw gemaakt door de Ankerfabriek Ankerstein GmbH, ook in Rudolstadt, want Anker leeft weer! De klassieke stenen hebben de kleuren geel, rood, en blauw voor de daken.

Er zijn door de fabriek honderden steenvormen, en wel 400 verschillende steenbouwdozen uitgebracht, elk met andere bouwvoorbeelden ontworpen in Richter's Kunstanstalt. Er zijn zo'n twintig verschillende series, waarvan sommige met metalen onderdelen. Je hebt groot-kaliberstenen en klein-kaliberstenen.

In 1979 kwam een aantal bezitters van Ankersteenbouwdozen voor het eerst bij elkaar om informatie uit te wisselen en stenen te ruilen, te kopen en te verkopen. Uit deze bijeenkomst is de Club van Ankervrienden voortgekomen.

De Club heeft ongeveer 240 leden, een groot deel uit Duitsland en Nederland, voorts Oostenrijk, Zwitserland, de Verenigde Staten en zelfs Chili. Twee maal per jaar is er een bijeenkomst in Hilversum. Tijdens deze bijeenkomsten zijn er lezingen, een veiling, en is er gelegenheid de sociale contacten te onderhouden met de overige leden.

De Club van Ankervrienden is geen elitaire club waar alleen grote verzamelaars lid van zijn. Ze zitten er natuurlijk wel bij, die grote verzamelaars, maar ook kleine en beginnende verzamelaars zijn lid van de club en voelen zich er thuis. Overigens leert de ervaring dat de bescheiden verzamelingen van deze kleine verzamelaars na verloop van tijd minder bescheiden worden. Dit is onder meer te danken aan het feit dat er Ankervrienden zijn die stad en land afschuimen op zoek naar Ankerstenen en bouwdozen voor zichzelf en voor hun medeverzamelaars.

Er zijn bijna net zoveel soorten Ankervrienden als er Ankerstenen zijn.

  • Je hebt er industriële archeologen onder, die alles van de geschiedenis van de Ankerfabrieken van Richter weten en die nog steeds vondsten doen over tot dusverre onbekende bouwdozen, steenvormen en bouwontwerpen.
  • Je hebt de verzamelaars die alles wat met Anker of Richter te maken heeft, verzamelen, zoals andere producten van de fabriek, van cacaoblikken tot puzzeltjes, van medicijnflesjes tot speeldozen, maar ook oude prijslijsten en zeldzame inpakvoorbeelden.
  • Er zijn Ankervrienden die replica's maken van stenen waaraan een tekort is. Anderen gaan nog verder: zij ontwerpen totaal nieuwe steenvormen als zij die nodig hebben om een bouwstijl of een bepaald gebouw zo volmaakt mogelijk na te bootsen.
  • Ook heb je de bouwers, die zelf nieuwe ontwerpen maken en deze aan anderen ter beschikking stellen. Van deze ontwerpen houdt de club een omvangrijk archief bij, waar men als lid kopieën krijgen kan. In dit archief zit meer dan alleen ontwerpen van leden, ook de meeste bouwvoorbeelden van Richter, andere documentatie over Ankersteenbouwdozen en de geschiedenis ervan worden hier bewaard.

De club ontplooit meer activiteiten. Viermaal per jaar wordt er een blad uitgegeven (Mededelingenblad, MLB) waarin artikelen staan over onze hobby in het Nederlands, Duits en Engels. Een vaste rubriek in het blad is 'Vraag en Aanbod' waarin alle leden kosteloos kunnen adverteren.

De Club heeft een eigen stenencatalogus uitgegeven, waarin alle bestaande stenen staan afgebeeld, evenals de metalen en houten onderdelen die in sommige series voorkomen. Bovendien kun je van alle dozen de inhoud terugvinden. Deze catalogus is ook online in te zien. Een andere activiteit is het organiseren of ondersteunen van tentoonstellingen en exposities.

Een geheel nieuwe activiteit is het virtueel bouwen met het geavanceerde 3D programma AnkerPlan, speciaal ontwikkeld voor Ankerstenen, en alleen beschikbaar voor leden.

Kortom, de Club van Ankervrienden is een club voor iedereen die in Anker bouwdozen geïnteresseerd is. Wilt u er meer van weten, dan kunt u inlichtingen krijgen bij onze ledensecretaris